Příměstské tábory na Královédvorsku

6, Únor 2023

Nemáte ještě zcela zajištěný program pro své děti ve věku 6 - 15 let na letní prázdniny? Nabízíme pro Vás celkem 12 turnusů příměstských táborů, které se budou konat na různých místech Královédvorska.

Číst více,...

Nový projekt na podporu komunitní práce

16, Leden 2023

Nový rok přináší nové výzvy a jedna taková se nám naskytla. Jsme rádi, že vám můžeme představit nový projekt s názvem Podpora komunitní práce v obcích MAS Královédvorsko.

Číst více,...

Nová zelená úsporám light

7, Prosinec 2022

Až 150 tisíc na rychlé a snadné zateplení rodinných domů pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Nový program Ministerstva životního prostředí nabízí až 100% dotaci na úsporná energetická opatření pro vlastníky rodinných domů. MAS Královédvorsko Vám pomůže se žádostí.

Číst více,...

Zveme na valné shromáždění MAS

29, Listopad 2022

V pondělí 12. prosince se uskuteční valné shromáždění MAS Královédvorsko.

Číst více,...

Výzva k předložení cenové nabídky

17, Listopad 2022

MAS Královédvorsko vyzývá k předložení cenové nabídky na tvorbu Akčního energetického plánu SECAP.

Číst více,...

MAS v tomto roce podpořila propagaci podnikatelů

2, Listopad 2022

Celkem 149 185 Kč rozdělila MAS Královédvorsko mezi podnikatelské subjekty na podporu jejich propagace.

Číst více,...

309 článků