MAS připravila zajímavý webinář

10, Listopad 2021

Ve spolupráci s energetickým specialistou Ing. Martinem Šauerem proběhne online webinář k Nové zelené úsporám.

Číst více,...

MÁJOVÁ LABSKÁ STEZKA ONLINE

16, Září 2021

Májová labská stezka se přesouvá do on-line prostředí! Pojďte si ji s námi „projít“!

Číst více,...

LETNÍ KEMPY 2021

8, Září 2021

Místní akční skupina Královédvorsko realizovala v průběhu letních prázdnin 7 turnusů příměstských táborů. Zapojila se tak do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. To poskytovalo dotaci na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Ve spolupráci se základními školami na Královédvorsku proběhlo oslovení rodičů s nabídkou účasti jejich dětí na příměstském letním kempu.

Číst více,...

DEN SPOLKŮ 2021

31, Srpen 2021

Již 3. ročník akce DEN SPOLKŮ, který představí veřejnosti šíři a pestrost spolkového života města Dvora Králové a okolí ve spojitosti se sportovním využitím a aktivním trávením volného času. Na stanovištích na náměstí Václava Hanky a stadionu se vám představí přes dvě desítky spolků.

Číst více,...

Strategie MAS Královédvorsko 2021-2027 schválena

24, Srpen 2021

Důležitý strategický dokument byl v průběhu letních prázdnin schválen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Číst více,...

Uskutečnilo se valné shromáždění členů MAS

22, Červen 2021

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 se uskutečnilo setkání valného shromáždění. Po více než roce se tak členové mohli díky příznivější epidemiologické situaci setkat osobně.

Číst více,...

286 článků