Zveme na valné shromáždění MAS

Srdečně zveme členy i veřejnost na valné shromáždění MAS Královédvorsko, které se koná dne 12. 12. 2022 od 17:30 hodin v hotelu Za vodou.

POZVÁNKA