Zveme na slavnostní otevření naučné stezky Na Stráni

Slavnostní otevření naučné stezky Na Stráni se uskuteční v sobotu 15.10.2022 od 10 hodin. V průběhu celého dne bude připraven doprovodný program na jednotlivých stanovištích po celé stezce.

Budete si moci opéct buřty, zasadit si strom, prohlédnout si lesní techniku, popovídat s lesníky o jejich práci, zhlédnout ukázku sokolnictví a dřevořezby a hlavně, projít si mezi prvními novou naučnou stezku.

Startovat se bude u vlakového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem, konkrétně cca 100 m od vlakového přejezdu nahoru. Zde je umístěna u silnice první naučná tabule. Viz mapka bod 1. U bodu 2 na Vás budeme čekat mezi 10 -14 hodinou s podrobnějšími instrukcemi a vy můžete vyrazit. Slavnostní otevření se pak bude odehrávat u bodu 13, tedy na konci stezky, a to konkrétně v 15 hodin. 

Naučná stezka Na Stráni je další z podpořených projektů přes MAS Královédvorsko. Poskytnutá dotace na realizaci této stezky byla ve výši 100%. Celkové způsobilé náklady projektu činily 609 700 Kč s DPH. 

Cílem vybudování této stezky je nejen zatraktivnění tohoto místa, ale znásobí se i možnost environmentálně vzdělávat obyvatele i turistické návštěvníky. Díky tomuto projektu budou moci Lesy města Dvůr Králové rozšířit své aktivity lesní pedagogiky pro ZŠ a MŠ. Záměr tohoto projektu volně navazuje na již vybudovanou naučnou stezku na druhé straně města (u nemocnice), která se velmi dobře osvědčila a je hojně navštěvována veřejností i vzdělávacími institucemi.

Celková délka stezky je 4800 m a prochází po stávajících lesních pěšinách. Jedná se o nenáročný terén, který zvládne každý. 

Budeme se na Vás těšit.