Září, říjen 2013

Do všech obcí v území MAS Královédvorsko byla distribuována tištěná verze dotazníku, který poslouží jako prvotní podklad pro ISÚ. Předběžné vyhodnocení bychom měli znát a prodiskutovat již na 1. veřejném setkání, které se uskuteční 22. října od 16.30 v salonku hotelu Safari v ZOO.


PDF Verze ke stažení

Budeme velice rádi, pokud se aktivně zúčastníte jak vyplněním dotazníku, tak účastí na veřejném setkání.

Pokud víte o někom, kdo se o dění v regionu zajímá (fyzická osoba, právnická osoba, nezisková organizace, veřejná správa), informujte jej prosím o tomto veřejném setkání. Mělo by zde dojít k vytvoření pracovních skupin, které budou již řešit konkrétní problémy regionu.