Zahájena mimořádná výzva k předkládání návrhů COVID-19: 600 000 EUR na projekty v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a MSME

Celkový rozpočet ve výši 600 000 EUR - podporovaný všemi členskými státy SEI prostřednictvím Fondu spolupráce CEI a Itálií prostřednictvím Programu výměny know-how v rámci fondu CEI na EBRD - bude přidělen na poskytnutí návrhů ve třech oblastech intervence:

 • Zdravotnictví a telemedicína (MED)Pro monitoring vzdálených pacientů přes video, pokud nemůže pacient za lékařem
  • Zdravotní pomůcky/vybavení při akutním nedostatku
  • zdravotní software pro praktikování telemedicíny, webináře mezi odborníky, výroba propagačních videí atd., šíření hygienických návyků zabraňujících šíření COVID19
  • výzkum+překlad dokumentů (jen do nečlenských EU zemí)
 • Vzdělávání a e-learning / distanční vzdělávání (EDUVirtuální výuka žáků při logistických obtížích, zejména není-li výuka možná
  • Vybavení pro e-learning (školní digitální tabule, počítače atd + software: online platformy atd.)
  • organizace webinářů mezi vzdělávacími experty a techniky (z CEI EU členských zemí do nečlenských)
 • Podpora mikropodniků, malých a středních podniků (MSME) Mikro, malé a střední podniky (10, 50, 250 zaměstnanců)
  • Vybavení (počítače atd.) a software (online nástroje a platformy pro smart práci z domu)
  • organizace webinářů mezi ekonomickými experty a techniky (z CEI EU členských zemí do nečlenských)
  • konzultační servis pro usnadnění inovací se zacílením na digitalizaci podnikání

Způsobilost:
Všechny veřejné a soukromé subjekty, nevládní organizace se sídlem a registrované v členském státě ČIŽP, jakož i mezinárodní / regionální organizace mohou požádat o grant ČIŽP až do výše 100% hodnoty jejich projektu a až do maximální výše 40 000, 00 EUR . Zvláštní pozornost budeme věnovat zemím CEI ze zemí mimo EU. 

Vzhledem k mimořádné povaze této výzvy jsou žádosti přijímány pouze do 9. dubna 2020 . 

Jak žádat: 

Dotazy na email: applications@cei.int, předmět: EX. Call 2020 – Technical Info.

Formulář na webu max 6MB

Emailem na adresu applications@cei.int s předmětem: EX. Call 2020 – Country – MED – EDU –MSMEs, český koordinátor v příloze: Ivana_holoubkova@mzv.cz

Po ukončení projektu se sepíše zpráva a vyplní finanční report na formulář s požadavkem o finální platbu (20%). CEI si může vyžádat dokumenty z průběhu projektu.

Je možné podat 2 žádosti jednou organizací pro rozdílné beneficienty

Doba projektu 6 měsíců


https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare