Výzva k předložení cenové nabídky

Předmětem zakázky je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) pro vybrané obce MAS Královédvorsko.

Lhůta pro předložení nabídek je nejpozději do 2. 12. 2022 do 12:00 hodin. Nabídky podané po této lhůtě nebudou do výběru přijaty.

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY