VÝJEZD AKTÉRŮ MAP

Zástupci realizačního týmu projektu MAP II uspořádali dvoudenní pracovní výjezd pro aktéry z řad vedení ZŠ, místních lídrů a vedoucích aktivit. 

Na programu byla revize MAP II, vize MAP II a hodnocení dopadu MAP II na žáky. 

První den probíhala práce ve skupinkách. V každé z nich byl přítomen alespoň 1 zástupce zřizovatele, vedení ZŠ a pedagogický pracovník. Hodnotily se dopady projektu MAP II na školu, pedagogy a žáky.

Revize samotné vize MAP II přišla na řadu až druhý den. Pracovalo se s brožurou Společně ke kvalitnímu vzdělávání na Královédvorsku a konkretizovaly se činnosti, které se realizují v rámci jednotlivých aktivit z akčního plánu. Některé z nich se po vzájemné diskuzi změní, vypustí a naopak nové aktivity se dopíší. 

Ve dvou dnech se tak 18-ti členný tým úspěšně popral s cíli celého setkání a nastavil tak další směřování celého projektu.