Vyhlášena výzva BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY

Věcné zaměření výzvy: Bezpečnost dopravy

Typy podporovaných projektů: 

Aktivita Bezpečnost dopravy

Bezbariérový přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky, lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu, posílení bezpečnostních prvků v dopravě - zpomalovací zařízení, bezbariérový přístup zastávek, zvuková signalizace pro nevidomé.

LETÁK BEZPEČNOST DOPRAVY

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 23.10.2017

 

KONTROLNÍ LISTY - FNaP, věcné

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP

č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD​.

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 3 této výzvy