Vyhlášena 9.výzva IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb II

VÝBĚR PROJEKTŮ

VĚCNÉ HODNOCENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

LETÁK VÝZVY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

TEXT VÝZVY

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

KONTROLNÍ LISTY FNaP, věcného hodnocení 

Obecná a Specifická pravidla nalezne žadatel u výzvy ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.