Vyhlášena 6. výzva IROP - KOMUNITNÍ CENTRA

LETÁK KOMUNITNÍ CENTRA

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - PREZENTACE ZE SEMINÁŘE

KONTROLNÍ LISTY - FNaP, věcné

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP

č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD​.

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.