Vyhlášena 5.výzva IROP - Obnova a revitalizace památkového fondu

LETÁK PAMÁTKY

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - PREZENTACE ZE SEMINÁŘE

KONTROLNÍ LISTY - FNaP, věcné

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP

č.55 KULTURNÍ DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.