Vyhlášena 14.výzva IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb V

ZMĚNA VÝZVY - navýšení alokace

VÝBĚR PROJEKTŮ

VĚCNÉ HODNOCENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

 

LETÁK VÝZVY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

TEXT VÝZVY

STUDIE PROVEDITELNOSTI-upravená MAS

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

KONTROLNÍ LISTY FNaPvěcného hodnocení 

Obecná a Specifická pravidla nalezne žadatel u výzvy ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.