Vyhlášena 12.výzva IROP - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání III

ZÁPIS Z VÝBĚRU PROJEKTŮ

ZÁPIS Z VĚCNÉHO HODNOCENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

________________________________________________________________

LETÁK VÝZVY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

TEXT VÝZVY

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

KONTROLNÍ LISTY - FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A  PŘIJATELNOST

VĚCNÉ HODNOCENÍ

 

Obecná a Specifická pravidla nalezne žadatel u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.