Vyhlášena 10. výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II.

VÝBĚR PROJEKTŮ

VĚCNÉ HODNOCENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

_____________________________________________________

LETÁK SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

TEXT VÝZVY

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

KONTROLNÍ LISTY FNa P, KONTROLNÍ LISTY VĚCNÉ

PODNIKATELSKÝ PLÁN

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy nalezne žadatel u výzvy ŘO IROP č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádosti o podporu v ISKP14+ či Metodické listy indikátorů.