Víte, co se děje v ZOO, když uzavře své brány?

Pracovní skupina Rozvoj čtenářské gramotnosti vypsala v lednu letošního roku literární výzvu pro všechny žáky, které baví vymýšlet si příběhy a tvořit dle své fantazie. Dané bylo pouze téma. Psát se mohly příběhy, pohádky, detektivky, komiksy. Díla mohla být doplněna i ilustracemi. V každé základní škole v ORP Dvůr Králové nad Labem a městském informačním centru byly umístěny sběrné krabice, které čekaly na své spisovatele. 

Na konci školního roku se podařilo všechna díla shromáždit v kanceláři Místní akční skupiny Královédvorsko. Členky pracovní skupiny, složené primárně z pedagogů místních základních škol, pak měly v průběhu letních prázdnin co číst. Všechny zaslané příspěvky zaujaly. Těm autorům, kteří zaujali nejvíce, pak přišla pozvánka na společně strávený čas právě v Zoologické zahradě.

Žáci 1. stupně se tak ocitli na jedno odpoledne v Galerii Tenge nenge, kde si společně svá díla pročetli, a poté navštívili Darwinovu stanici. Noc v kempu pak patřila žákům 2. stupně. Ti svá díla pročítali v kruhu u ohně a za dobrodružstvím se vypravili na noční safari. Vše zakončili nocí ve stanech a společnou snídaní.

Rádi bychom tímto poděkovali všem 153 žákům, kteří odevzdali svá díla. Někteří psali samostatně, jiní ve dvojici. Pročítalo se tak dohromady 126 děl!

Děkujeme také členům pracovní skupiny Rozvoj čtenářské gramotnosti, kteří celou výzvu vymysleli a společně s vybranými autory pak strávili čas v Zoologické zahradě, když uzavřela své brány.