Veřejné připomínkování

V zasedací místnosti starostky města se uskutečnilo veřejné připomínkování k návrhu analytické části strategie Královédvorska, která je první zpracovanou částí ISÚ. Přítomným byl odprezentován postup zpracování a byli seznámeni s následujícím postupem v tvorbě ISÚ. Připomínkové listy, které byly na setkání k dispozici si většina z přítomných odnesla s tím, že se k dokumentu vyjádří následně, po jeho důkladnějším pročtení. Samotný dokument - návrh analytické části ISÚ byl na setkání vytištěný k dispozici. 

Zápis z připomínkování naleznete zde