Valné shromáždění MAS Královédvorsko

Členové byli informováni o aktuální činnosti MAS, procesu standardizace MAS, tvorby Integrované strategie území (ISÚ), auditu. Byli informováni o účetní uzávěrce, byl předložen návrh výroční zprávy.

Dále se schvaloval plán činnosti na následující období, financování. Také byly projednány návrhy jednacího řádu MAS a schválení zprávy o dosavadní činnosti Výboru, návrh změn stanov sdružení a schválena auditorská firma. Lenka Křížová byla jmenována vedoucí projektu tvorby ISÚ. 

Kompletní zápis bude zveřejněn do konce týdne.