Tréninková výzva - získejte dotaci na Vaši akci!

MAS Královédvorsko, o.s. vyhlašuje:
Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci.
Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí pro širokou veřejnost na území MAS Královédvorsko v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit realizovaných subjektem, který působí na území Místní akční skupiny Královédvorsko. Termín konání akce musí být v období od 1.2.2014 - 4.5.2014 včetně. Maximální výše podpory na propagační akci je 5 000 Kč.

 Tréninková výzva

 Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy

     Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy - ve formátu word (k vyplnění)

HARMONOGRAM VÝZVY:

Termín vyhlášení výzvy: 9. 12. 2013 – 10. 1. 2014

Příjem žádostí: od 10. 12. 2013 do 10. 1. 2014 14:00 hodin

Otevírání obálek a administrativní kontrola žádostí: 13.1.2014 a 14.1.2014

Zasedání hodnotící komise, veřejné obhajoby a schválení žádostí, předání Výboru MAS Královédvorsko: 27.1.2014

Realizace projektů: 1.2.2014 – 4.5.2014 včetně

Vyúčtování projektů: do jednoho měsíce od ukončení akce

 

Konzultační hodiny MAS Královédvorsko jsou vždy v pondělí 9-11 a 13-15 hodin. V ostatní dny kdykoliv, po telefonické domluvě.