Subjektům na Královédvorsku se daří čerpat evropské dotace

Za rok se podařilo vyhlásit 14 výzev, jejichž zacílení bylo různé. Jednalo se o výzvy týkající se jak infrastruktury, kde podpora směřovala do opravy chodníků, silnic, zastávek, ale také do sociálních služeb, sociálního bydlení či vzdělávání. Ve třech ZŠ se aktuálně budují odborné učebny, v obcích se budují nové chodníky, pečovatelská služba využívá ke svým poskytovaným službám nový automobil. Převis žadatelů byl zaznamenán i v rámci výzev, které se týkaly podpory zaměstnanosti v regionu. Dvě ZŠ získaly finanční prostředky na provoz školních klubů, realizuje se také série příměstských táborů. Místní podnikatelé zase využili možnosti příspěvku na mzdové výdaje svým zaměstnancům či pořízení vybavení svých provozoven. Zemědělským podnikatelům poskytnutá dotace částečně zafinancovala tolik potřebné stroje. Podařil se i nákup traktoru sloužící primárně pro lesní hospodářství. Realizovat se budou také 3 naučné stezky v lese, konkrétně v Horní Brusnici směrem na Zvičinu, v Dolní Brusnici a v našem městě povede nová stezka údolím Hartského potoka. Jedná se celkem o 40 projektových žádostí, které díky MAS jsou či budou moci být realizovány. Vyhlašování výzev probíhá v průběhu roku neustále. Aktuálně jsou vyhlášené výzvy týkající se sociálního podnikání, plánuje  se výzva na podporu infrastruktury cílená do zájmového, neformálního, celoživotního vzdělávání či předškolního vzdělávání. Veškeré informace je možné nalézt na webových stránkách MAS Královédvorsko www.maskd.cz. Možná je samozřejmě i osobní konzultace v kanceláři MAS.  

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV V ROCE 2018

PŘEHLED PROJEKTŮ VYBRANÝCH Z VÝZEV MAS CELKEM

PŘEHLED PROJEKTŮ ČEKAJÍCÍCH NA ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI