PROBĚHLO SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTUJÍCÍCH PODPORU DĚTÍ V PROBLEMATICKÉ SITUACI A OHROŽENÍ

Přítomné sociální služby prezentovaly zástupcům škol jejich působnost, nabídku pomoci/podpory dětem/zákonným zástupcům na ZŠ či proč je spolupráce se službou výhodou pro rodiny a děti. Názornými příklady byly prezentovány nové postupy a cesty, jak řešit případy jinak, než je škola obecně zvyklá a že je tady někdo, kdo může i škole pomoct.

Ve dvou blocích – dopoledním a odpoledním, probíhalo setkání formou „stanovišť“ jednotlivých poskytovatelů, na kterých se postupně vystřídali v daném časovém limitu zástupci z deseti škol (9 ZŠ a Gymnázium) z ORP Dvůr Králové nad Labem. Za poskytovatele se zúčastnili: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka, RIAPS Trutnov, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi klub Labyrint, NOMIA, z.ú., Středisko výchovné péče „PODPORA“ a Občanská poradna.

Věříme, že tato navázaná spolupráce subjektů pomohla posílit vlastní orientaci škol v síti a znalosti vzájemných rolí, předcházet vzniku rizikových situací či zajistit efektivní podporu ohroženým dětem, dětem v problematických situacích a jejich rodinám.

Setkání se konalo ve spolupráci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí realizovaného MPSV a v rámci projektu Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem (MAP II).