Setkání týmů projektu meziobecní spolupráce s týmy MAS v kraji.

Společné setkání týmů projektu meziobecní spolupráce

V Dubenci se setkali řešitelé takřka ze všech týmů v Královéhradeckém kraji a společně si vyměňovali zkušenosti s pracemi na projektu Svazu měst a obcí. Zároveň byla zdůrazněna důležitost provázání jak strategií vytvářených v rámci meziobecní spolupráce, tak strategií, které vznikají na úrovni jednotlivých MAS. Za projekt, který se realizuje v rámci ORP Dvůr Králové Nad Labem, se účastnil celý projektový tým, tj. zástupci MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., MAS Královédvorsko, o.s. a firmy DRAG s.r.o.

Vzhledem k propojenosti týmů s jednotlivými Místními akčními skupinami v kraji byla společná schůzka důležitým setkáním v rámci prvních měsíců prací nad projektem Obce sobě.

Kateřina Valdová
za realizační tým obce Vítězná
(MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s.)