Setkání starostů k nové podobě OPZ +

Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí byla nejvíce preferovaná aktivita v rámci provedeného dotazníkového šetření, které se pro starosty realizovalo v průběhu dubna. Na základě toho MAS vyspecifikovala možné způsoby realizace dané aktivity a představila je na osobním setkání starostům. Přizváni byli i zástupci z Farní charity a odboru školství a sociálních věcí z MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem, kteří s přítomnými diskutovali o sociálních službách, které město a subjekty působící v sociální oblasti na území ORP Dvůr Králové nad Labem realizují. 

Po téměř 1,5 hodinové diskuzi se starostové shodli na vytvoření role komunitního koordinátora, jehož činnosti budou ještě ze strany MAS více vyspecifikovány a dále se starosty na poprázdninovém setkání probrány. 

Zápis ze setkání 17. 6. 2021, prezenční listina

Prezentace