SEMINÁŘ K 1. VYHLÁŠENÉ VÝZVĚ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

V rámci 1. vyhlášené výzvy na území MAS Královédvorsko, konkrétně výzvy z Programu rozvoje venkova, se uskutečnil v prostorách kanceláře MAS seminář pro potenciální žadatele o dotaci z tohoto Operačního programu.

Účastníci byli seznámeni se základními parametry výzvy, oblasti podpory, základními podmínkami a postupem podání žádosti o dotaci na MAS.