TEXT

Výzva k předložení cenové nabídky

17, Listopad 2022

MAS Královédvorsko vyzývá k předložení cenové nabídky na tvorbu Akčního energetického plánu SECAP.

Číst více,...

Na svém prvním jednání se sešla pracovní skupina Energetika

27, Říjen 2022

Na základě úspěšné projektové žádosti MAS Královédvorsko do Státního fondu životního prostředí týkající se tvorby SECAP (akčního energetického plánu), proběhlo první setkání pracovní skupiny Energetika.

Číst více,...

MAS se aktivně zapojuje do oblasti energetiky

16, Březen 2022

Jednotlivé MAS se postupně od loňského roku zapojují do tvorby energetických plánů obcí, řeší téma komunitní energetiky atd. MAS Královédvorsko oslovila předběžně energetické poradce, kteří by v území pomohli zpracovat tzv. SECAP - akční energetický plán na našem území.

Číst více,...