SCLLD - STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE  2014-2020

Strategie rozvoje území MAS - SCLLD, je základním stavebním kamenem pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů do našeho území. Na dokumentu jsme pracovali již od konce roku 2013 a byl schválen 15. 3. 2016 Valným shromážděním MAS a odeslán na Ministerstvo pro místní rozvoj.  K jeho schválení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj došlo 24. 5. 2017.

 

 

 

MAS Královédvorsko má schválenou strategii

25, Květen 2017

Dne 24. 5. 2017 splnila MAS Královédvorsko podmínky věcného hodnocení strategie a tím tak po 419 dnech od jejího podání může začít vyhlašovat výzvy v rámci IROP, OPZ a PRV.

Číst více,...