ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

+ SPOLUPRÁCE S ŠPP, ŠPZ, OSPOD, SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI

Kateřina Hojná

Dagmar Motalová

Ivana Skalková

Monika Voleská

Květoslava Mládková

Martin Snížek

Erika Lášková

Jan Vogl

Vladimíra Matušková

Danuše Poličanská

Marie Šimková

Ivan Jugl

Petra Vališková

Kateřina Pištorová

                  Pavlína Chmelíková