Realizujeme společně priority ve vzdělávání

Co se týče pracovních skupin, máme v tuto dobu za sebou již první setkání skupiny s názvem „Mateřské školy“, kde se hned v začátku zrodila myšlenka na realizaci semináře k tématu „Legislativa v mateřských školách“. Plánováním nové robotické učebny v prostorách SŠIS se zabývá pracovní skupina „Využití robotického centra školami“. Tato skupina na svém již druhém setkání shlédla navrženou digitální podobu učeben, shodla se na rozmístění nábytku a podoby hrací arény. Realizaci projektových dnů formou soutěží, informovanost rodičů a problematiku ve výuce matematiky bude cíleně řešit pracovní skupina „Rozvoj matematické gramotnosti“. V neposlední řadě se sešli i zástupci skupiny „Neformální a zájmové vzdělávání“, kteří budou v průběhu letních prázdnin pracovat na realizaci neformálního setkání subjektů z celého území ORP za účelem společné spolupráce při plánování akcí. Na plánování nákladů a zejména identifikaci finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit je zřízena pracovní skupina „Financování“, jejichž schůzka již také proběhla.

Setkávání pracovních skupin bude pravidelné, letos se předpokládá setkání každé z nich minimálně 3x. Zapojení veřejnosti do jakékoliv z pracovních skupin je stále ještě možné. Jejich seznam je zveřejněn na našich webových stránkách v Dokumentech MAP.

Během letních měsíců bude realizační tým projektu pracovat na zpracování komunikačního plánu, včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu. Dále bude postupně přispívat k realizaci výstupů každé pracovní skupiny, a také její propagaci.

Od září by se pak již měly postupně realizovat jednotlivé zamýšlené semináře, workshopy, projektové dny a ostatní aktivity, domluvené na pracovních setkáních.