Realizuj i ty svůj nápad

Může se jednat o skupiny v počtu 3–30 dětí ve věku 10–15 let pod vedením dospělého mentora. Mentor musí být zaštítěn místní organizací, pod kterou budou děti zpracovávat své projektové záměry a realizovat je. V rámci programu obdrží mentoři a týmy metodiku, podle které budou moci svůj projektový záměr připravit a dotáhnout do stádia realizace. Součástí přípravy je školení pro dospělé mentory, které se uskuteční 10. října od 15:00 hod. Na školení budou pozváni ti mentoři, kteří se se svým týmem zaregistrují na webu www.maskd.cz do 30. září.
Týmy budou své projekty, které mají přinášet nová řešení ideálně v návaznosti na lokalitu Královédvorska, připravovat během prvního pololetí školního roku. V únoru 2020 je pak představí na miniveletrhu místním podnikatelům a zástupcům různých organizací, kteří je budou moci v jejich záměru finančně podpořit. Aby mohly své projektové záměry týmy rozvíjet realisticky, budou jim v rámci přípravy k dispozici konzultanti z řad odborníků z praxe (firem, institucí), kteří působí na Královédvorsku.

 

Mgr. Silvie Pýchová

VÝTAH Z METODIKY ZDE

PŘIHLÁŠENÍ TÝMU S MENTOREM ZDE