První setkání pracovní skupiny

Na základě výsledků prvního veřejného jednání a debaty na místě bylo vybráno 12 hlavních okruhů, kterými by se měly budoucí pracovní skupiny zabývat. Zatím ještě bez stanovených priorit. 

 • technická infrastruktura, komunikace, bezbariérovost
 • zachování a rozvoj služeb
 • volný čas, kultura, sport
 • kvalita životního prostředí
 • dopravní obslužnost
 • bezpečný region, rozvoj občanské společnosti
 • sociální služby
 • školství a výzkum
 • zdravotnictví
 • zaměstnanost, podnikání, regionální produkty, partnerství
 • dopravní obslužnost
 • rozvoj cestovního ruchu, ZOO, marketingové aktivity

Účastníci se rozdělili do 5 pracovních skupin a snažili se vytvořit pro dané okruhy vize pro rok 2020. Při této práci se již také rodily první nápady na konkrétní kroky, které by bylo potřeba k dosažení vizí učinit. Jejich přesnější definice si však vyžádá pomoc odborníků na danou problematiku, které se nám, věříme, podaří v rámci pracovních skupin zajistit.

Na setkání byly také prezentovány předběžné výsledky dotazníkového šetření a všem účastníkům promítnut krátký sestřih z prvního veřejného projednávání.

S výsledky této pracovní skupiny i s výsledky dotazníkového šetření budeme nadále pracovat na 2. veřejném setkání v salonku hotelu Safari v ZOO 26. listopadu od 16,30. Tentokrát budeme hledat největší hrozby a příležitosti našeho regionu.