PROČ INFORMAČNÍ GRAMOTNOST JIŽ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU?

Poslední lednový čtvrtek se uskutečnil workshop pod vedením paní doc. PaedDr. Martiny Maněnové, Ph.D. z Národního institutu pro další vzdělávaní, který byl zaměřen na využití informačních technologií již u dětí předškolního věku. Z tohoto důvodu byli účastníky pedagogové, kteří působí v mateřských školách. 

V úvodu setkání proběhla krátce teoretická část týkající se digitální gramotnosti vůbec. Prezentovány byly příklady využití a zmapována byla situace, jak moc jsou technologie využívány ve školkách u zúčastněných. Přítomní byli seznámeni s tím, co je důležité umět, znát a jak co používat (interaktivní tabule, tablety, jiné technologie).

Po teoretické části, nastala samotná praktická část workshopu. Účastnice pracovaly ve dvojicích na tabletech a vyzkoušely si práci v různých aplikacích (ořez fotografie, změna pozadí, práce s velikostí fotografie, atd.).

Na základě zpětných reakcí oslovil workshop 100% zúčastněných, čímž se zcela naplnil jeho účel.  Budeme tak usilovat o to, aby se na toto téma  uskutečnil další, navazující.