Proběhlo slavnostní otevření nové naučné stezky

Slavnostní otevření Naučné stezky údolím Hartského potoka se uskutečnilo 17.9.2019 od 17. hodin. Již ale v průběhu celého dne stezku procházeli žáci místních škol a byl zde také připraven doprovodný program. 

Naučná stezka je jedním z podpořených projektů přes MAS Královédvorsko. Poskytnutá dotace na realizaci této stezky byla ve výši 100%. Celkové způsobilé náklady projektu činily 603 000 Kč s DPH. 

Cílem vybudování této stezky je přiblížit všem věkovým kategoriím co v lese roste, kdo v něm žije, jak se les pěstuje, jakou má funkci a jak se v něm chovat. Součástí jsou také naučné tabule zaměřené na odpadové hospodářství a na koloběh vody v krajině.

Celková délka stezky je 1700 m a prochází po stávajících lesních pěšinách. Jedná se o nenáročný terén, který zvládne každý.