Proběhlo slavnostní otevření naučné stezky Na Stráni

Na startu dostal každý účastník perníček a mapku stezky s vyznačenými stanovišti. Po celé délce stezky, která měří 4,8 km, probíhala ukázka dřevořezby, sokolnictví, byla možnost zasadit si vlastní stromek a opéci si buřty. Převážně tatínkům a malým dětem se pak líbila ukázka lesní techniky. Od 15 hodin pak v cíli proběhlo, za účasti starosty města Ing. Jana Jarolíma, slavnostní přestřižení pásky a stezka tak byla pro návštěvníky oficiálně otevřena.

Stezka vznikla na základě spolupráce MAS Královédvorsko a Lesů města Dvůr Králové nad Labem jako další volně navazující projekt na již realizovanou naučnou stezku Hartským potokem nad nemocnicí. „MAS Královédvorsko dlouhodobě podporuje, ale i sama realizuje, projekty na území Královédvorska. Tento vznikl na základě vyhlášené výzvy MAS z Programu rozvoje venkova pod názvem Neproduktivní investice v lesích. Způsobilým výdajem jsou zde právě mimo jiné i lesní naučné stezky a dotace poskytovaná na jejich realizaci činí 100%. Jsme moc rádi, že se na Královédvorsku daří takové pěkné projekty realizovat“, uvedla Ing. Lenka Křížová, ředitelka MAS Královédvorsko.

 „Výstavbou stezky dojde k zatraktivnění tohoto místa a znásobí se možnost environmentálně vzdělávat obyvatele i turistické návštěvníky. Díky tomuto projektu bude mít naše společnost možnosti rozšířit své aktivity lesní pedagogiky pro ZŠ a MŠ“, doplnil Bc. Petr Kupský, jednatel Lesů města Dvůr Králové nad Labem.

Srdečně tedy zveme nejen obyvatele Královédvorska ke krásné procházce lesem nad vlakovým nádražím, která jistě splní jak účel zdravotní, tak i edukační.