Proběhlo online setkání se starosty

Aktuálně probíhající a plánované aktivity v MAS, představení podporovaných aktivit přes MAS v programovém období 2021-2027 a další aktuální informace zazněly na online setkání se starosty.

Přítomné přivítala předsedkyně MAS, Mgr. Alexandra Jiřičková a následně se slova ujala Ing. Lenka Křížová, ředitelka kanceláře MAS. Aktuální informace se týkaly primárně nového programového období 2021-2027. Představeny byly jednotlivé operační programy a aktivity, které budou moci obce jako žadatelé přes MAS, využít. 

Starostové byli seznámeni i s jednotlivými částmi připravované nové strategie, které budou zároveň k dispozici pro připomínkování. To bude probíhat až do 15. listopadu.

Jsme velice rádi, že se setkání mohlo uskutečnit alespoň takto. Už teď se však těšíme na setkání osobní.

PREZENTACE ZE SETKÁNÍ

TABULKA VYJEDNÁVÁNÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ vč. aktivit a role MAS

ZÁPIS vč. prezentace a print screenu

 

DOKUMENTY K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ:

SWOT ANALÝZA

PROBLÉMY, POTŘEBY

STRATEGICKÉ, SPECIFICKÉ CÍLE

NÁVRH OPATŘENÍ

PŘIPOMÍNKOVÝ LIST