Proběhla tisková beseda k projektu MAP

Projekt, který realizuje Místní akční skupina Královédvorsko ve spolupráci s finančním partnerem, městem Dvůr Králové nad Labem, vstoupil do poloviny své realizace. Tisková beseda tak měla za cíl seznámit přítomné s doposud nejvýznamnějšími realizovanými akcemi a zároveň aktuálně probíhajícími či plánovanými aktivitami. Úvodního slova se ujala ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko Ing. Lenka Křížová. Místostarostka města Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Alexandra Jiřičková, pak následně informovala o nastavené výborné spolupráci mezi MAS a městem a prozatimní výstupy projektu a plánované akce představil hlavní manažer projektu MAP II, Jan Machek. 

PODKLADOVÉ MATERIÁLY K TISKOVÉ BESEDĚ

 

MAP II je významný a ojedinělý rozvojový plán pro oblast předškolního a základního vzdělávání na celém území ORP Dvůr Králové nad Labem, které zahrnuje 23 mateřských a základních škol, včetně dvou škol zřizovaných krajem. Na začátku roku 2018 se projekt rozjel ve své druhé etapě jako MAP II. Tento projekt realizuje všechny aktivity, které jsou součástí průběžně aktualizovaného akčního plánu. Aktuálně se v rámci projektu schází 17 pracovních skupin, čítajících necelou stovku pedagogů, ředitelů a místních aktérů působících ve vzdělávání. 

Nedílnou součástí projektu jsou také tzv. místní lídři, jejichž náplní je koordinace aktivit (vzdělávací akce, neformální setkání, workshopy...) v rámci jednotlivých pracovních skupin.

HLAVNÍ CÍLE MAP

  1. Lepší spolupráce mezi školami, školským zařízeními a dalšími aktéry ve vzdělávání
  2. Vzájemné učení a výměna zkušeností v oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách
  3. Podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji
  4. Sdílená představa o kvalitě a dostupnosti vzdělávání a společná vize rozvoje vzdělávání v tomto území

Projekt má své webové stránky https://www.maskd.cz/map, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace, pozvánky na semináře, výstupy ze setkání, realizované akce atd.