PROBĚHL WORKSHOP KE STRATEGII MAS

V předvánočním čase se v příjemných prostorech Penzionu na Kopečku v Horní Brusnici uskutečnil workshop k propagaci strategie CLLD MAS Královédvorsko. MAS setkání uspořádala za účelem informovat veřejnost o své činnosti, a to jak aktuální, tak i plánované. Na úvod představil místní pan starosta Vojtíšek zrealizovaný projekt "Lesní naučná stezka v Horní Brusnici", který byl přes MAS podpořen. Přítomní se seznámili s dosavadním čerpáním finančních prostředků z jednotlivých operačních programů a přehledem projektů vybraných k financování či již realizovaných. 

Veřejnost byla seznámena s procesem evaluace strategie, možným přesunem finančních prostředků z tolik nepoptávaných opatření do těch potřebnějších a prostor byl také pro diskuzi, kde byly zodpovězeny veškeré dotazy. 

Prezentace ze setkání

Pozvánka a prezenční listina