Připomínkování koncepční části SCLLD 2021+

Na základě výstupů z evaluace stávající strategie zpracovala kancelář MAS následující oblasti, které budou nedílnou součástí nové strategie území MAS Královédvorsko pro příští programové období 2021 - 2027.

Připomínkování těchto oblastí bude probíhat v průběhu měsíce října 2020 a vyjádřit se k nim bude moci i široká veřejnost.

SWOT analýza

PROBLÉMY A POTŘEBY

NÁVRH OPATŘENÍ

STRATEGICKÉ A SPECIFICKÉ CÍLE