Příměstské tábory na Královédvorsku

Pro děti zaměstnaných rodičů nabízíme možnost přihlášení na příměstské tábory.

Věk přihlášených dětí: 6-15 let  

Časový denní rozvrh: 8 - 16 hodin, pondělí - pátek

Cena: 1600 Kč

Přihlášky a veškeré informace (náplň jednotlivých táborů, platební údaje apod.) 

Roman Nápravník, tel. +420 604 555064, e-mail: napravnik.roman@maskd.cz