PŘIJĎTE S NÁMI ZAŽÍT ZEMĚDĚLSTVÍ

MAS Královédvorsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov organizuje ve dnech 24. - 25. 4. 2019 dvoudenní konferenci se zaměřením na zemědělství. 

V rámci prvního dne budou probíhat exkurze pro žáky ZŠ a odborný program.

Pro druhý den je připravena budova Kina Svět ve Dvoře Králové nad Labem a prostory před ní na prezentace podpořených projektů přes MAS v rámci Programu rozvoje venkova a interaktivní zábavné plnění úkolů se zemědělskou tematikou.

Celý druhý den bude probíhat ve dvou za sebou jdoucích stejných blocích, kde se v první části seznámíme s důležitými informacemi, které se zemědělstvím a jeho možnou podporou přes Program rozvoje venkova, souvisí. Druhá část je pak pojata zábavnou formou plnění úkolů na stanovištích. Pomocí pracovních listů budou účastníci rozlišovat sušené plodiny a semena zemědělských plodin, určovat krmiva, přiřazovat názvy jednotlivých zemědělských strojů a hospodářských zvířat a další. K vyzkoušení bude i simulátor na dojení, či simulátor jízdy traktorem. 

K vidění budou pak zemědělské stroje, které budou vystavené po celý den právě před budovou Kina. 

Akce je určena pro širokou veřejnost, odborníky i laiky v oblasti zemědělství, žáky ZŠ, SŠ. Všichni jste vítáni. 

Těšíme se na Vás.

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA NA AKCI