PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM A V OKOLÍ

Během sedmi minutové prezentace projektu studenti vždy představili pamětníka prostřednictvím vlastní vytvořené prezentace a puštěné rozhlasové reportáže pořízené v Českém rozhlasu v Hradci Králové. Celkem se projektu zúčastnilo deset studentských týmů po třech až pěti členech. 

Závěrečné zhodnocení patřilo přítomné porotě ve složení: Mgr. Věra Hrušková - pedagožka, Ing. Mgr. Miroslava Kameníková - tisková mluvčí a šéfredaktorka Novin královédvorské radnice a Mgr. Roman Reil - ředitel Státního okresního archivu Trutnov.

Celý projekt se uskutečnil na základě realizace projektu Místní akční plán vzdělávání, konkrétně podnětů vzešlých z pracovní skupiny Mezigenerační spolupráce, jejíž členové přišli s nápadem oslovit neziskovou organizaci Post Bellum, z.s. ke spolupráci.  

https://www.pribehynasichsousedu.cz/dvur-kralove-nad-labem/dvur-kralove-nad-labem-2018-2019/?fbclid=IwAR2Y_mx0UYzhHi2BJNKatqUu-JjCm53N0d47l1oiG0WZrsfPlsLqeHfhu-Q