PRACOVNÍ SKUPINY

V rámci projektu Místní akční plány II pracuje aktuálně k 30. 6. 2019 celkem 17 pracovních skupin. Jejich organizační strukturu a cíle setkávání naleznete zde.

Každá pracovní skupina je tvořena průměrně 6 členy a bude se scházet minimálně 4x do roka. Náplň pracovních skupin je provázán s aktivitami z akčního plánu na rok 2018 - Listem aktivit.

Součástí je také Koordinační pracovní skupina, kterou tvoří 16 členů z řad vedení škol, městského úřadu, pedagogů, zřizovatelů a samotného realizačního týmu. Tato skupina se schází 1x měsíčně a jedná o činnostech a plánech jednotlivých pracovních skupin.