Pozvánka na semináře k energetice

Nejen pro vlastníky rodinných a bytových domů, podnikatelské subjekty, veřejný sektor, ale i pro všechny spotřebitele, kteří chtějí co nejvíce minimalizovat své spotřeby a mít co nejnižší náklady energií, se v průběhu října budou konat 2 odborné semináře. MAS Královédvorsko jako organizátor série seminářů, Vám tak nabízí jedinečnou možnost konzultace s energetickým specialistou.

První seminář se uskuteční ve středu, 19. října 2022 od 17:00 a bude určen pro vlastníky rodinných a bytových domů, širokou veřejnost, FO, PO či veřejný sektor. Náplní semináře bude vysvětlení základních pojmů, průvodce dotace Nová zelená úsporám, současná energetická situace a transformace české energetiky, doporučení energetických úspor, referenční příklady, podpora obnovitelných zdrojů

Druhý ze seminářů, zaměřený jak na veřejný, tak soukromý sektor, se uskuteční v úterý, 25. října od 17:00. Hovořit se bude o dotačních příležitostech a financování, agrivoltaice, elektromobilitě, zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách, EnMs, EPC a povinnost ESG.

Místem konání pro všechny semináře je salonek Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem. Účastnický poplatek činí 100 Kč/osoba. 

Kontaktní osoba pro registraci: Ing. Lenka Křížová, tel. 739 243 465, krizova.lenka@maskd.cz