PODPOŘÍME VAŠI AKCI

Cílem výzvy je podpora drobných jednorázových akcí pro širokou veřejnost na území MAS Královédvorsko v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit realizovaných subjektem, který působí na území MAS.

Vyhlášení výzvy a příjem žádostí bude probíhat od 1. 3. 2019 do  22. 3. 2019. 

Veškeré podmínky a informace naleznete ve znění textu výzvy. Žádost  se odevzdává na níže uvedeném formuláři na adrese náměstí Václava Hanky 828 (budova kina Svět) osobně či poštou - doporučeně.

 

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU k 29. 3. 2019

 

VÝZVA

ŽÁDOST O PODPORU - k vyplnění

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

SMLOUVA O SPOLUPOŘADATELSTVÍ - k vyplnění po výběru

FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ AKCE - k vyplnění po akci

VYHODNOCENÍ AKCE - k vyplnění po akci