Podpoříme Vaši akci II

Podpořená akce musí být přístupná nejširší veřejnosti, neinvestičního charakteru a uskutečněná v období od 7. 3. 2020 do 31. 10. 2020 nejpozději. MAS Královédvorsko zvýšila oproti loňskému roku celkovou alokaci podpory pro všechny projekty na 50 000 Kč. Přijaté žádosti budou řazeny dle data přijetí do vyčerpání dané alokace. Minimální výše podpory bude 1 000 Kč, maximální pak 5 000 Kč a bude poskytována maximálně do výše 90% celkových způsobilých výdajů projektu. Žádosti jsou přijímány nejpozději do 28. 2. 2020 včetně. 

SEZNAM VYBRANÝCH / PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ

---------------------------------------------

VÝZVA 

ŽÁDOST O PODPORU

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

SMLOUVA O SPOLUPOŘADATELSTVÍ - k vyplnění po schválení žádosti

FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ AKCE - k vyplnění po konání akce

VYHODNOCENÍ AKCE - k vyplnění po konání akce