Podpora podnikání na Královédvorsku

MAS Královédvorsko získala na základě úspěšného čerpání z Programu rozvoje venkova navýšení finanční alokace cílenou na podporu podnikání na Královédvorsku.

Níže uvádíme výčet podporovaného:

 

1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – doplňující výdaje tvoří max. 30% projektu

4) nákup nemovitostí

Dotace je poskytována ve výši 45%.

Oprávnění žadatelé: Malí a střední podnikatelé, živnostníci, zemědělci, nezemědělci, výrobci produktů či lesníci.