Poděkování za dobrovolné příspěvky

Rádi bychom zde také průběžně zveřejňovali seznam těch, kteří nám v letošním roce dobrovolně na naši činnost přispěli. K 17.11.2013 se jedná o tyto subjekty, kteří jsou zároveň i členy MAS Královédvorsko.

DĚKUJEME těmto členům:

Nancy Engelen - hotel Pod Zvičinou   500 Kč
obec Mostek 1000 Kč
město Dvůr Králové nad Labem 2000 Kč
Farní charita Dvůr Králové nad Labem   500 Kč
Klub kaktusářů   500 Kč
obec Doubravice   400 Kč
Jana Savovová   100 Kč
JUDr. Jaroslav Schweidler, Ph.D.   100 Kč
Bc. Jan Kříž   100 Kč
Lubomír Savov   100 Kč

 

Podpořte i vy činnost Místní akční skupiny MAS Královédvorsko

Místní akční skupina (MAS) Královédvorsko byla založena na jaře roku 2013 za účelem rozvoje našeho regionu. Ve velmi krátké době musí připravit Integrovanou strategii území (ISÚ) pro rozvoj Královédvorska až do roku 2020! Od konce roku 2014 bude na jejím základě možné čerpat a rozdělovat finanční prostředky z programu rozvoje venkova a mnoha dalších zdrojů. Je tedy potřeba se na toto období opravdu důsledně připravit, protože jenom kvalitní strategie je základem pro získání značných prostředků pro náš region. Zpracování strategie a činnost MAS můžou členové podpořit zaplacením pro letošní rok dobrovolného poplatku členství ve výši: 

Obce do 2 tis. obyvatel - 1.000 Kč
Obce nad 2 tis. obyvatel - 2.000 Kč
Právnické osoby - 1.000 Kč
Neziskové organizace - 500 Kč
Fyzické osoby - 100 Kč
Nečlenové pak poskytnutím daru v libovolné výši.

Váš příspěvek prosíme zasílejte na účet vedený u České spořitelny, č. ú.: 3254105359/0800. Jako variabilní symbol prosíme uveďte IČ Vaší organizace, nebo rodné číslo, případně nás kontaktujte na adrese info(@)maskd.cz pro získání darovací smlouvy. Naší aktivitu můžete zatím sledovat na těchto stránkách, nebo zde: https://www.facebook.com/MASKralovedvorsko

 

Na fotografii je neogotický kostelík v obci Mostek.