Orgány naší MAS

SLOŽENÍ ORGÁNŮ MAS 

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ - členem valného shromáždění je každý člen MAS Královédvorsko, z.s. 

VÝBOR -  Jan Machek (soukromý sektor, zájmová skupina cestovní ruch)

                Město Dvůr Králové nad Labem (veřejný sektor, zájmová skupina veřejnost) - předseda spolku, statutární zástupce (od 11.12.2018) zastoupeno Mgr. Alexandrou Jiřičkovou 

                Obec Dolní Brusnice (veřejný sektor, zájmová skupina veřejnost)
                zastoupena paní Marcelou Janákovou 

                Rescue Stopaři, o. s. (soukromý sektor, zájmová skupina sport) 
                zastoupeni panem Vítem Paulou

                Sdružení pro spolupráci se zahraničím, (soukromý sektor, zájmová skupina cestovní ruch)
                zastoupeno paní Zuzanou Čermákovou

                Nancy Engelen (FO) - soukromý sektor, zájmová skupina cestovní ruch 

                Ing. Veronika Tomková (FO) - soukromý sektor, zájmová skupina sport

KONTROLNÍ KOMISE -  
                obec Mostek  (veřejný sektor, zájmová skupina veřejnost) zastoupena Ing. Dagmar Včelákovou
                Misericordia, o.p.s.  (soukromý sektor, zájmová skupina sociální služby) zastoupena Mgr.       Lenkou Mazancovou

                Helena Hamanová (soukromý sektor, zájmová skupina cestovní ruch)

HODNOTÍCÍ KOMISE

                Libuše Vonková - (soukromý sektor) - zájmová skupina školství
                                   
                Obec Bílá Třemešná (veřejný sektor) - zájmová skupina veřejnost
                zastoupena Bc. Štěpánem Čeňkem - předseda komise
                                   
                Farní charita (soukromý sektor) - zájmová skupina sociální služby
                 zastoupena Mgr. Kateřinou Hojnou
                                   
                Revitalizace Kuks, o. p. s. (soukromý sektor) - zájmová skupina cestovní ruch
                zastoupena Filipem Košťálem, DiS.

                Ing. Jan Kříž (soukromý sektor) - zájmová skupina zaměstnanost a podnikání

                JUDr. Jaroslav Schweidler (soukromý sektor) - zájmová skupina zaměstnanost a podnikání

                Domov sv. Josefa  (soukromý sektor) - zájmová skupina sociální služby
                zastoupen Ing. Janem Staňkem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIV:

SLOŽENÍ ORGÁNŮ K 18. 6. 2019

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ V POVINNÝCH ORGÁNECH k 11.12.2018

STANOVY MAS KRÁLOVÉDVORSKO z. s. k 30. 11. 2015

ČLENOVÉ V POVINNÝCH ORGÁNECH A PŘEDSEDA MAS ZVOLENI NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ 27. 6. 2017 - ZÁPIS ZDE

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ V POVINNÝCH ORGÁNECH k 27. 6. 2017:


ČLENOVÉ V POVINNÝCH ORGÁNECH ZVOLENI NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ 5. 3. 2015 - ZÁPIS ZDE

VOLBA PŘEDSEDY MAS A ZMĚNA V POVINNÝCH ORGÁNECH - 15. 9. 2015 - ZÁPIS ZDE

ZMĚNA V HODNOTÍCÍ KOMISI  - volba 30. 11. 2015 - ZÁPIS ZDE

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ - členem valného shromáždění je každý člen MAS Královédvorsko, z.s. (seznam členů viz Členství)

VÝBOR -  Jan Machek (soukromý sektor - podnikatelský) - předseda spolku, statutární zástupce MAS 

                Město Dvůr Králové nad Labem (veřejný sektor)
                 zastoupeno Mgr. Alexandrou Jiřičkovou (od 12. 6. 2015) 

                Obec Dolní Brusnice (veřejný sektor)
                zastoupena paní Marcelou Janákovou 

                Rescue Stopaři, o. s. (soukromý sektor - neziskový) 
                zastoupeni panem Vítem Paulou

                ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. veřejný sektor
                zastoupen panem Ing. Jaroslavem Hyjánkem

                Nancy Engelen (FO) - soukromý sektor - podnikatelský

                Ing. Veronika Tomková (FO) - soukromý sektor - podnikatelský 

KONTROLNÍ KOMISE -  
                Zdeněk Hefka (FO) - soukromý sektor
                                     
                ZŠ Bílá Třemešná (veřejný sektor)
                zastoupena Mgr. Emilem Kudrnovským, Ph. D 
                                     
                Krkonoše a Podkrkonoší, o. s. (soukromý sektor - neziskový)
                zastoupeno Ing. Irenou Kejzarovou 

HODNOTÍCÍ KOMISE

                Libuše Vonková - (soukromý sektor - podnikatelský) - zájmová skupina školství
                                   
                Obec Bílá Třemešná (veřejný sektor) - zájmová skupina veřejnost
                zastoupena Bc. Štěpánem Čeňkem - předseda komise
                                   
                Farní charita (soukromý sektor - neziskový) - zájmová skupina sociální služby
                 zastoupena Mgr. Kateřinou Hojnou
                                   
                Revitalizace Kuks, o. p. s. (veřejný sektor) - zájmová skupina cestovní ruch
                zastoupena Filipem Košťálem, DiS.

                Ing. Jan Kříž (soukromý sektor) - zájmová skupina zaměstnanost a podnikání

                JUDr. Jaroslav Schweidler (soukromý sektor) - zájmová skupina zaměstnanost a podnikání