OPTP

Pracovní verze strategie odeslána na MMR

29, Srpen 2014

V rámci povinného výstupu OP Technická pomoc byla na Ministerstvo odeslána pracovní verze strategie MAS Královédvorsko k připomínkování.

Číst více,...

Veřejné připomínkování

28, Květen 2014

V úterý 27. 5. 2014 se uskutečnilo veřejné připomínkování návrhu analytické části ISÚ.

Číst více,...

Analytická část ISÚ Královédvorska k připomínkování

13, Květen 2014

V průběhu minulých dvou měsíců naše kancelář zpracovala návrh analytické části Integrované strategie území Královédvorska.

Číst více,...