Odborné praxe pro mladé do 30 let

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, kteří jsou evidováni na úřadech práce v Královéhradeckém kraji. Do projektu budou zařazení především ti, kteří jsou v evidenci déle než 4 měsíce a mají minimální pracovní zkušenosti (od ukončení studia odpracované maximálně dva roky v součtu).

Co projekt nabízí?

Účastníkům projektu budou nabídnuty individuální nebo skupinové poradenské aktivity, rekvalifikace a odborné praxe. Odborné praxe budou probíhat u zaměstnavatelů, se kterými úřad práce uzavře Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Praxe bude probíhat převážně v soukromé sféře. U zaměstnavatelů ve veřejné sféře také, ale s výjimkou organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.

Projektové aktivity, které budou probíhat na celém území Královéhradeckého kraje, jsou určeny pro minimálně 150 osob z cílové skupiny. Zahájení aktivit projektu bylo plánováno v záři 2013.

Tento projektu je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Täubnerová, tel.: 950 116 484, e-mail: martina.taubnerova@hk.mpsv.cz
Ing. Markéta Pokorná, tel.: 950 116 488, e-mail: marketa.pokorna@hk.mpsv.cz

Podrobnější informace pro zájemce z řad potenciálních zaměstnavatelů najdete zde.