OCHUTNÁVKA METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost uspořádala další seminář zaměřený na kritické myšlení. Dne 22. a 23. února se 14 pedagogů z místních základních škol v exotickém prostředí zoologické zahrady věnovalo praktickému nácviku metod kritického myšlení při práci s textem. Chvíli byli učiteli, aby se naučili sestavovat modelové hodiny podle třífázového modelu E – U – R. Po většinu času si ale jako žáci sami na sobě vyzkoušeli, že ke čtenářství vedou i jiné cesty, než ty, které jim klasické školství předkládá. Osvojili si metodu INSERT, Kostka, předvídání, volné psaní, psali podvojný deník, pětilístek, diamant a mnohé další.

To vše pod vedením tvůrčí osobnosti Mgr. Niny Rutové, lektorky kritického myšlení, mediální výchovy a interaktivních seminářů (nejčastěji v Knihovně Václava Havla v Praze), autorky mnoha metodik pro dětské knihy.

Všichni účastníci semináře „ochutnali“ během dvou dnů mnoho nových metod vedoucích ke čtenářství, bez obav sdíleli mezi sebou své úvahy, postřehy i nápady. Nyní mohou uplatnit nové zkušenosti i při práci se svými žáky.