Nová sdílená učebna robotiky a informatiky nadchla, při výuce se žáci budou bavit

Potřeba projektu vyplynula z místních akčních plánů vzdělávání jako jeden z námětů na zkvalitnění výuky informatiky,“ sdělila místostarostka města Alexandra Jiřičková, která stála u zrodu projektu a působila jako koordinátorka. Na realizaci učebny se výrazně podíleli učitelé informatiky z jednotlivých základních škol, které město zřizuje. Tým vytvořili Radan Černý (ZŠ 5. května), Petr Pavelka, David Sedláček (oba ZŠ Schulzovy sady), Zdeněk Balek (ZŠ Strž) a Jana Irovská (ZŠ Podharť). Učebnu tvoří tři místnosti vybavené např. frézou, gravírovacím strojem, 3D skenerem, 3D tiskárnami, vyšívacím strojem nebo řezacím plotrem. Pro nejmenší děti jsou určeni beeboti, pro ty starší ozoboti a lego stavebnice. Místnosti bylo třeba vybavit i nábytkem včetně roboarény a pracovních stolů. „Snažili jsme se vybírat stroje, které by žáky od počátku oslovily. K dispozici tak budou mít např. roboty z Lego Mindstorms, na nichž se budou moci učit programování. Možnosti se mění rychle, sami nevíme, co bude za deset let a co budou naše děti potřebovat k tomu, aby v budoucím světě obstáli,“ podotkl Radan Černý, ředitel královédvorské ZŠ 5. května.

„Během přípravy jsme se byli podívat na základní škole v Kolíně a projekt následně konzultovali na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na katedře informačních technologií a technické výchovy. Vzhledem k tomu, že učebna má pomoci vzbudit u žáků zájem o technické obory, které se potýkají s nedostatkem zaměstnanců, jsme projekt představili také podnikatelům z IT oblasti, kteří byli nadšeni,“ uvedla Alexandra Jiřičková.

Prohlídky se zúčastnila řada pozvaných hostů v čele se starostou města Janem Jarolímem, Královéhradecký kraj reprezentovali náměstkyně hejtmana pro oblast školství, kultury a sportu Martina Berdychová a radní pro oblast investic a majetku Václav Řehoř, SŠIS zastupoval mimo jiné ředitel školy Petr Vojtěch a MAS Královédvorsko Jan Machek, který se na vzniku projektu také podílel. Obsluhu jednotlivých zařízení předvedli právě učitelé informatiky a pracovníci odboru informatiky z městského úřadu.

„Jsem ráda, že se projekt podařilo realizovat. Jste pilotním příkladem toho, jak by to ve městech mohlo fungovat a jak by také mohla vypadat spolupráce středních a základních škol i s mateřinkami,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

„Pro mě je vznik sdílené učebny dalším průlomovým projektem, stejně jako letos otevřená expozice textilního tisku, kterou v našich prostorách provozuje městské muzeum. Věřím, že je to příklad hodný k následování,“ poznamenal zase ředitel SŠIS Petr Vojtěch.

Náklady na vybudování sdílené učebny robotiky a informatiky se vyšplhaly na téměř 2,4 mil. Kč. Na projekt se však podařilo prostřednictvím MAS Královédvorsko získat dotaci ve výši 2,3 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, spoluúčast města tak nakonec činí 125 tisíc Kč. Projektovou žádost připravili pracovníci odboru rozvoje, investic a správy majetku, konečnou fázi projektu zajišťoval s pedagogy Ondřej Samek, vedoucí odboru informatiky. 

„Jsem na projekt pyšná, protože vznikl zespoda. Vzešel od učitelů, kteří ho připravili a zapojili se do něj. Poděkování patří také Královéhradeckému kraji a SŠIS, protože bez jejich spolupráce a vstřícnosti by to nešlo. Je to ukázka toho, že když se spolupracuje, mohou vzniknout projekty, které jsou ku prospěchu celého regionu,“ dodala Alexandra Jiřičková.